Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas DS
GROUP Damian Słojewski,ul. Antalla 5, 03-126 Warszawa, numer telefonu kontaktowego
517 252 047 lub (22) 381 24 84, adres poczty elektronicznej: jubiler@slojewski.pl o swojej
decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy
przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres
pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do
odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty
zwrotu rzeczy.
Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.